Previous tours:

Kiiara fall tour 2018

The good cry tour 2018 w/noah cyrus

the final vans Warped tour w/ Tatiana Demaria

Katy Perry witness The tour w/noah cyrus

Chainsmokers tour w/ Kiiara

kiiara fall tour 2017

Nine track mind tour w/Charlie Puth

Meghan Trainor mtrain tour w/ Charlie Puth

forever together tour w/Emblem3

Nico and Vinz tour w/ Siren XX

MKTO tour w/ Tiffany Houghton

american idol tour 2011 and 2012

omg world tour w/usher 2010

Lesley Roy tour 2009

armed forces tour 2007 w/maren